ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ