ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการ “สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ