ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย และบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ