ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค 5 โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลอื่น

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค 5 โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ