ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพห้องประชุมเสมือน (Conference Room) เพื่อประสานข้อราชการ

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพห้องประชุมเสมือน (Conference Room) เพื่อประสานข้อราชการ


เอกสารแนบ