ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอน พระเมรุมาศจำลองและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมยอดนพปฏลสุวรรณฉัตร

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อถอน พระเมรุมาศจำลองและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมยอดนพปฏลสุวรรณฉัตร


เอกสารแนบ