ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ