ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเข้าเฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเข้าเฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เอกสารแนบ