ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 23 หน่วย

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 23 หน่วย


เอกสารแนบ