หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาลจังหวัด (ภาค 5)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาลจังหวัด (ภาค 5)
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี รับมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ สก.
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี รับมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ สก.
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ”
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ”
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ สำหรับงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ โดยวิธีสอบราคา   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม ส.ท. ศักดิ์ชัย ประภาวสิทธิ์ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่อง
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม ส.ท. ศักดิ์ชัย ประภาวสิทธิ์ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่อง
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และให้การต้อนรับ นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และให้การต้อนรับ นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประ
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการตัดสินการประกวด ธิดาชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการตัดสินการประกวด ธิดาชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี พ.ศ. 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงาน ภาค 5 และคณะ ในโอกาสนิเทศงาน โครงการเสริมสร้างบริหารงานคดีฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงาน ภาค 5 และคณะ ในโอกาสนิเทศงาน โครงการเสริมสร้างบริหารงานคดีฯ
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศาล
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศาล   
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 217 )
 นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 1/2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่ 1/2558
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานคดี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 5
นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารงานคดี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 5
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด งานวันเด็ก ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด งานวันเด็ก ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |