หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 73
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเลี้ยงอำลา คณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสวาระโยกย้าย
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเลี้ยงอำลา คณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสวาระโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 18 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 13 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา น้อมนำธรรมะสู่การปฏิบัติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา น้อมนำธรรมะสู่การปฏิบัติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิด การท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิด การท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 9 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญฺโญ) ณ เมรุชั่วคราววัดผาอ่าง ตำบลปางหมู
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญฺโญ) ณ เมรุชั่วคราววัดผาอ่าง ตำบลปางหมู
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาลจังหวัด (ภาค 5)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมการประชุม โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาลจังหวัด (ภาค 5)
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี รับมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ สก.
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี รับมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ สก.
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ”
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมตามโครงการ “อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเป็นพิธีกรในโอกาสต่างๆ”
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ สำหรับงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ โดยวิธีสอบราคา   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม ส.ท. ศักดิ์ชัย ประภาวสิทธิ์ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่อง
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม ส.ท. ศักดิ์ชัย ประภาวสิทธิ์ อดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่อง
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และให้การต้อนรับ นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวฯ และให้การต้อนรับ นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกิจกรรมเดินแฟชั่นการกุศลงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประ
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 85 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการตัดสินการประกวด ธิดาชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการตัดสินการประกวด ธิดาชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี พ.ศ. 2558
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 12 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงาน ภาค 5 และคณะ ในโอกาสนิเทศงาน โครงการเสริมสร้างบริหารงานคดีฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงาน ภาค 5 และคณะ ในโอกาสนิเทศงาน โครงการเสริมสร้างบริหารงานคดีฯ
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |