หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 120
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศเรื่องการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่่ 6 / 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่่ 6 / 2557   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ ถนนนาวาคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ ถนนนาวาคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ จังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ จตุรมิตรเกมส์ 2557” ณ สนามกีฬาเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ จังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ จตุรมิตรเกมส์ 2557” ณ สนามกีฬาเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเปิดเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ครบรอบ 5 ปี
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ครบรอบ 5 ปี   
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นายณรงค์  ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไขปัญหาถาวรของสถานการณ์ผู้ลี้ภัย”
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไขปัญหาถาวรของสถานการณ์ผู้ลี้ภัย”   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพงศ์กรณ์ วงศ์สุวรรณ์
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพงศ์กรณ์ วงศ์สุวรรณ์   
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน 7 ชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน 7 ชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก   
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง   
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาฯ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด โครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาฯ   
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นางสาวนภณัฐ  อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ จัดกิจกรรม “วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี”
นางสาวนภณัฐ อุ่นสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ จัดกิจกรรม “วันสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี”   
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |