หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวเวียง   
  :: ข่าวที่ 452   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ทางกฎหมายเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 451   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายความรู้ ในโครงการ "เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ"
  :: ข่าวที่ 450   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเสวนา(สภากาแฟ)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมเสวนา(สภากาแฟ)   
  :: ข่าวที่ 449   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 448   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 447   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 446   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 445   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5   
  :: ข่าวที่ 444   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดกิจกรรมตามโครงการ ไกล่เกลี่ย – สมานฉันท์ สัญจร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดกิจกรรมตามโครงการ ไกล่เกลี่ย – สมานฉันท์ สัญจร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 443   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล   
  :: ข่าวที่ 442   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจนิเทศงาน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจนิเทศงาน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย   
  :: ข่าวที่ 441   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ หน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้าขอขมาและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ หน่วยงานในสังกัดกระบวนการยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเข้าขอขมาและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมในภาค 5 ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรมในภาค 5 ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5   
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีขอขมาและรับพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีขอขมาและรับพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 24 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |