หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 79
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก สำหรับงานติดตั้งเหล็กดัดฯ   
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร "วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557"   
  :: ข่าวที่ 428   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน"   
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. สาขาแม่ฮ่องสอน จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. สาขาแม่ฮ่องสอน จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 12 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงษ์  ปักษี บิดาของ นางสาวกาญจนา ปักษี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงษ์ ปักษี บิดาของ นางสาวกาญจนา ปักษี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน   
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ (ครั้งที่ 5)
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟ (ครั้งที่ 5)   
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัดในภาค 5
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัดในภาค 5   
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 28 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ   
  :: ข่าวที่ 419   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5   
  :: ข่าวที่ 418   :: วันที่ 8 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการฯ   
  :: ข่าวที่ 417   :: วันที่ 8 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
  :: ข่าวที่ 416   :: วันที่ 6 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ คณะจากศาลแรงงานงานภาค 5 ในการนิเทศงานฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ คณะจากศาลแรงงานงานภาค 5 ในการนิเทศงานฯ   
  :: ข่าวที่ 415   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดธนาคาร อาคารสงเคราะห์ สาขาแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 414   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 413   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 192 )
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าพบและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าพบและขอรับพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 412   :: วันที่ 7 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 3
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) ครั้งที่ 3
  :: ข่าวที่ 411   :: วันที่ 6 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557   
  :: ข่าวที่ 410   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 142 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |