หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวนข่าวทั้งหมด 128
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทางศาสนา “วันตำรวจ” ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีทางศาสนา “วันตำรวจ” ประจำปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศการออกพรรษา)
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศการออกพรรษา)   
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่จองพารา งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศกาลออกพรรษา) ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนแห่จองพารา งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศกาลออกพรรษา) ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศกาลออกพรรษา) ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (เทศกาลออกพรรษา) ประจำปี 2557   
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ประกาศเรื่องการแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)   
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่่ 6 / 2557
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และนางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ครั้งที่่ 6 / 2557   
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ ถนนนาวาคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ณ ถนนนาวาคชสาร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ จังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ จตุรมิตรเกมส์ 2557” ณ สนามกีฬาเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ จังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ จตุรมิตรเกมส์ 2557” ณ สนามกีฬาเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเปิดเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น   
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ครบรอบ 5 ปี
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ครบรอบ 5 ปี   
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายณรงค์  ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไขปัญหาถาวรของสถานการณ์ผู้ลี้ภัย”
นายณรงค์ ซึงถาวร ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคุ้มครองผู้ลี้ภัยและแนวทางแก้ไขปัญหาถาวรของสถานการณ์ผู้ลี้ภัย”   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพงศ์กรณ์ วงศ์สุวรรณ์
นางพนิดา เชาวนปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพงศ์กรณ์ วงศ์สุวรรณ์   
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน 7 ชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน 7 ชาติพันธุ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก   
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |